Sulfatprosessen – slik blir papirmasse til

Sulfate process - making pulp toSulfatprosessen, som litt forenklet også kan kalles kraftprosessen, er den prosessen som nå for tiden vanligvis brukes til å lage papirmasse. Denne papirmassen kan så brukes til å lage et utall papirprodukter av ymse slag.

Sulfatprosessen er en kjemisk prosess som over de siste tiårene har erstattet sulfittprosessen som ble brukt tidligere. Det eneste reelle alternativet til sulfatprosessen i våre dager, er ulike mekaniske virkemidler.

Viktigst i sulfatprosessen er det som kalles masse-koket. Masse-kok innebærer at fliser av ved, kokes opp i en blanding kjemikalier. Det gjør treet i flisene om til papirmasse ved at de brytes ned til løse fibre. Etter dette bleker man massen: Fiberlinjen er et samlebegrep om hele arbeidsgangen fra ved til det ferdige produktet, tørr papirmasse.

I sulfatprosessen er gjenvinning viktig. Man bruker de samme kjemikaliene om og om igjen til masse-koket. Det er bare de kjemikaliene som benyttes til å bleke massen som må tas inn utenfra for hver gang.

I en moderne fabrikk for sulfatmasse, der sulfatprosessen brukes i massekoket, kan det lages så mye som 1-2 millioner tonn tørr masse hvert eneste år. Det finnes også mange mindre fabrikker, men det viser seg ofte vanskelig for dem å holde lønnsomheten ved like når prisene går ned.

De største produsentene av papirmasse ved hjelp av sulfatprosessen finnes i Nord-Amerika, særlig i USA og dernest i Canada, begge land med store territorier og mye tømmer. Ved siden av disse har det tradisjonelt stort sett vært europeiske land som har laget papirmasse på denne måten. De siste årene har imidlertid denne geografiske fordelingen vært i hurtig endring, og nye land som Brasil, Indonesia, og Kina har meldt seg på. Papirmasse har historisk vært storindustri i de nordiske landene, og slik er det fortsatt i Sverige og Finland. Begge er blant topp fem av verdens papirmasseprodusenter.