Spredning av papirteknologien

Chinese had invented the use of pulp and paperEtter at kineserne hadde funnet opp bruken av papirmasse og papir, var de svært forsiktige og tilbakeholdne når det gjaldt å videreformidle det de hadde funnet ut. De prøvde rett og slett å holde denne finne teknologien skjult for verden slik at bare de selv kunne dra nytte av den, og dermed gi seg selv et komparativt fortrinn når det kom til både handel og krig.

De greide imidlertid ikke å holde på hemmeligheten i det uendelige, selv om det varte svært lenge før noen fikk fatt i den. Det tok kanskje 300 år eller mer, noen sier så mye som 500, før vietnameserne som de første etter kineserne begynte å ta i bruk teknologien. At kineserne greide å holde dette skjult i 10 – 20 generasjoner antyder hvor langt de var villige til å gå for å holde den for seg selv. Etter at teknologien spredte seg til Vietnam kom den noe senere også til andre asiatiske land som Korea og Japan. Vi vet at koreanerne i sine tidlige kongedømmer laget papir av morbærtreet.

Japanerne var teknisk nyfikne da som nå, og etter å ha fått tak i teknologien laget de sine helt egne innovasjoner med den. Blant annet fant de opp noe som het for klutepapir, som i Japan gjerne blir brukt til å dekke vinduer. Dette er en type papir som lar lys slippe gjennom, men som ikke er gjennomsiktig. En annen type klutepapir er det mange ved en misforståelse kaller for rispapir. Dette er et tykt og mykt papir som er slitesterkt og har lang holdbarhet selv ved store påkjenninger. Riktig navn på dette papiret er ikke rispapir men japanpapir. Origamikunsten, som du kanskje har sett eksempler på fra tv og film, er en kunstart som består i å brette papir på intrikate måter, og denne har også sitt opphav i Japan.