Produksjon av cellulose

Cellulose is the main ingredient when making paperCellulose er den viktigste ingrediensen når man lager papir, og er en slags papirmasse. For å lage cellulose av tømmer må det en ganske omfattende industriell prosess til, der bruken av kjemikalier er fremtredende. Kravene til store anlegg og omfattende anvendelse av avanserte kjemikalier gjorde at det ikke ble noen produksjon av cellulose i storskala fabrikker før nærmere 1900.

Når man skal produsere cellulose, må man først anskaffe tømmer. Det er derfor en svært tett forbindelse mellom skog og celluloseproduksjon, og de fleste store produsentene av cellulose befinner seg i land med mye skog og tømmer av god kvalitet: USA, Canada, Sverige, Finland, og historisk også Norge.

Tømmeret blir hogd opp etter at man har fjerne barken. Barken inngår ikke i produksjonen. Det som er igjen av tømmerstokken blir hogd opp til flis og sendt inn i gigantiske flis-kokere. Disse “kjelene” kan ha en kapasitet på flere millioner liter. Der blir flisene kokt sammen med vann og forskjellige kjemikalier, blant annet svovel og kalk, og mettet med kokesyre. Deretter må koket avvannes, og det er heller ikke noen liten sak. Etter avvanningen blir det tilsatt andre kjemikalier, som brukes til å bleke papirmassen. Deretter blir den presset og tørket til man når det ønskede vanninnhold, som skal være rundt 5 prosent. Deretter blir cellulosen rullet med gigantiske ruller. En rull kan veie nærmere 50 tonn!

Cellulosefabrikkene var i tidligere tider ofte kjent som miljøsyndere. Ikke bare bruker de vanvittige mengder, av både elektrisitet og vann. De mange kjemikaliene endte også ofte som forurensning i vassdrag i Norge og andre land. Nå til dags er dette ikke noe stort problem lenger i avanserte industriland, fordi man har innført ny renseteknologi. Man kan imidlertid spørre seg hvordan situasjonen er i de nye celluloseproduserende landa, som Indonesia og Kina.

I Norge har det gått nedover med celluloseproduksjonen de senere årene. Den største cellulosefabrikken i Norge, på Tofte, har vært nedlagt, men skal nå starte opp igjen, som en fabrikant av biodrivstoff.