Papirets historie – det kinesiske gjennombrudd

The paper's history - the Chinese breakthroughFremstillingen av papir har en lang historie. Den går tilbake før vår tidsregning, tilbake til det kinesiske imperiet i sin tidlige fase for rundt 2100 år siden. Visstnok var det en embetsmann ved navn Cai Lun, som hadde en stilling ved hoffet i Han-dynastiets tid, som laget ark av papir ved å benytte fibre av morbærtre og bast. Visstnok var også fiskegarn, hamp, og noen gamle filler med i prosessen som den innovative Cai Lun fant på. Hvor mye av dette som er legende vites ikke sikkert, men kanskje var Cai en av verdenshistoriens største innovatører.

Arkeologiske funn i kinesiske graver støtter imidlertid opp om teorien om at papir ble til omtrent på denne tiden. Det ser imidlertid ut til at det kinesiske militæret kan ha brukt en form for papir en god stund før Cais tid. Kanskje var Cais rolle bare å systematisere og forbedre en teknologi som allerede hadde blitt utviklet av andre, og hans bidrag så stort at han fikk høy status ved hoffet.

Kineserne hadde også skriftspråk før de fikk papiret, men før det var de tvunget til å skrive på silke eller bambus. Det første var dyrt og det andre var tungt og vanskelig å håndtere. Derfor var oppfinnelsen av papir et viktig gjennombrudd.

Forskerne tenker seg at kineserne først laget papir ved å røre sammen de forskjellige ingrediensene i en stamp med vann og så legge fibrene på en matte eller noe lignende. Så måtte en selvfølgelig bli kvitt vannet og tørke massen som ble igjen. Dette ga et materiale som kunne absorbere blekk og holde på farger.

Rundt tusen år senere fant kineserne også opp en form for trykkekunst som økte etterspørselen etter papir. Oppfinneren het Bi Sheng, og levde på Olav den Helliges tid! På dette tidspunktet var kineserne fremdeles verdens mest teknologisk avanserte folkeferd.