Papir i den islamske verden

Paper in the Islamic worldPå 700-tallet, det vil si 800 år eller mer etter at papiret hadde blitt oppfunnet, havnet kineserne i krig med Abbasid-kalifatet. Dette kalifatet var et storslagent arabisk og muslimsk rike med hovedsete i Bagdad. De knuste de kinesiske styrkene i slaget ved Talas, som ligger i det som nå er Kinas naboland Kirgisistan. Viktigere for papirets historie var det at araberne i løpet av dette slaget tok til fange flere kinesiske handelsmenn og håndverkere, blant dem også papirmakere. De tok dem med til en stor by på den gamle Silkeveien, kalt Samarkand (i dag i Usbekistan). Fra denne tiden ble Samarkand et slags sentrum for papir i den islamske verden.

Produksjon av papir kom imidlertid også i gang i selve Bagdad, og der ble det også utviklet maskineri som kunne lage papir i større kvanta og hurtigere enn før. Papiret araberne brukte, var mye tykkere enn det syltynne papiret kineserne vanligvis brukte. På dette viset gikk produksjonen av papir over fra å være et håndverk til å bli en slags mekanisert industri. De første “cellulosefabrikkene” ble til i Samarkand på slutten av 700-tallet. Bruken av morter i kinesisk papirproduksjon ble erstattet av den arabiske svanshammeren. Dette var så effektivt at selv kineserne måtte krype til korset, og innføre teknologien oppfunnet av sine bitre fiender.

Innen 800-tallet hadde araberne begynte å bruke papir til mange formål, selv om de fortsatt foretrakk pergament til nye koraner. De brukte silke til å sy sammen bøkene og bandt dem sammen med vakre lær-omslag. Tenk at rundt år 1200, eksisterte det en gate i Marrakesh i Marokko, som hadde mer enn 100 bokhandlere!

Fra den arabiske verden spredte bokproduksjonen til store deler av den “kjente verden”, til Iran, India, og etter hvert også til Europa. I en persisk kilde finner vi de første beskrivelsene av at papir ble brukt til å pakke inn ting.