Hei, og velkommen til dette supre nettstedet der du finner alt som handler om cellulose og papirindustri. Som mange allerede vet er dette en av de eldste og viktigste industritypene i norsk historie, som har hatt stor betydning for både økonomien og sysselsettingen i Norge. Ikke minst har industrien skapt mange arbeidsplasser ved siden av fabrikkene fordi den har skapt stor etterspørsel etter tømmerhoggere, fløtere, og transportarbeidere. Derfor kan vi trygt si at cellulose og papir har vært med på å bygge det moderne Norge, samtidig som denne industrien har videreført den eldgamle tradisjonen med treforedling. Tenk på at tømmer og treforedling har vært en av de viktigste næringsveiene i Norge i over 1 000 år!

På disse sidene finner du detaljene om hvordan cellulose og papirmasse blir til, og det er en svært interessant prosess som krever enorme anlegg, vanvittige mengder av vann og tømmer, en sinnrik blanding av de riktige kjemiske stoffene, og sist men ikke minst massevis av strøm fra våre fosser og vassdrag. Det er en kompleks og fascinerende prosess som også barn kan ha god nytte av å lære om. I dagens samfunn opplever man ofte at barn ikke har noen som helst forening om hvordan industriell produksjon foregår og hvordan produktene de bruker til hverdags blir til.

På disse sidene finner du også store mengder informasjon om papirets intrikate historie, fra den tidlige fødsel i Kina for over 2 000 år siden og frem til det store gjennombruddet med oppfinnelsen av løse typer i trykkekunsten. Dette er en historie som har bidratt til å forme vår sivilisasjon og verdenshistorien!