Den moderne trykkekunsten

modern printing pressDet var innføringen av den moderne trykkekunsten som ga grunnlaget for en mye større og mer lukrativ bokindustri, og dette var i sin tur helt avgjørende for en exponentiell vekst i etterspørselen etter papir. Med dette ble papirindustrien en av de viktigste tidlige industrifeltene i store deler av Europa.

Det var tyskeren Johann Gutenberg som sto bak revolusjonen i trykking. Han var en gullsmed med store kunnskaper om metallurgi, som han brukte til å finne opp såkalte “løse typer” som kunne flyttes mekanisk og dermed forenklet trykkeprosessen noe helt utrolig. Dette regnes i dag som en av de største og mest betydningsfulle oppfinnelser i verdens teknologiske historie. Den hadde avgjørende betydning for det nye intellektuelle klima som oppsto i renessansens Europa, med både reformasjonen og humanismen som resultat. Trykkekunsten brakte på avgjørende europeerne frem i fronten når det gjaldt formidling av informasjon og kunnskap, hvilket bidro til å legge til rett for deres tiltagende dominans over andre deler av verden. Slik banet den også vei for senere utviklingstrekk som den vitenskapelige revolusjonen som fulgte etter Kopernikus, og senere opplysningstiden som fulgte i kjølvannet av Newtons arbeider.

Den første boken som ble trykt på denne måten ble kalt Gutenbergs bibel. Bibelen ble utgitt i 1455 og var i praksis den første masseproduserte boken i verdenshistorien. Hele konseptet til Martin Luther, om at mennesket selv kunne forstå Guds ord, ved å lese bibelen på egen hånd, ville vært utenkelig uten Gutenberg.

Det skal sies at kineserne hadde jobbet med løse typer i flere hundre år før Gutenberg. Problemet var imidlertid det store antallet tegn i det kinesiske skriftspråket, som gjorde at det ikke var så mye tid og penger å spare på å bruke løse typer. Dermed ble det heller ikke noe grunnlag for noen egentlig masseproduksjon der. Slik ble det Europa, heller enn Kina, som nøt godt av revolusjonen i trykkekunsten.