Paper industry in Norway

Papirindustri i Norge

Papirindustri brukes som en samlebetegnelse på produksjon av papir, papp, og cellulose i store kvanta. Dette er faktisk den yngste delen av treforedlingsindustrien, som er en enda større samlebetegnelse på all industri som bruker tømmer som sin fremste råvare. Papirindustri følger i …
Cellulose is the main ingredient when making paper

Produksjon av cellulose

Cellulose er den viktigste ingrediensen når man lager papir, og er en slags papirmasse. For å lage cellulose av tømmer må det en ganske omfattende industriell prosess til, der bruken av kjemikalier er fremtredende. Kravene til store anlegg og omfattende anvendelse av …
modern printing press

Den moderne trykkekunsten

Det var innføringen av den moderne trykkekunsten som ga grunnlaget for en mye større og mer lukrativ bokindustri, og dette var i sin tur helt avgjørende for en exponentiell vekst i etterspørselen etter papir. Med dette ble papirindustrien en av de viktigste …
papyrus

Tidlig europeisk papirproduksjon

Da papiret kom til Europa, hadde det allerede vært kjent i lang tid i Kina, Sørøst- og Øst-Asia, så vel som Midt-Østen og Nord-Afrika. Europeerne hadde lenge brukt papyrus, men fra 800-tallet brukte de stort sett pergament som var laget av dyreskinn …
Paper in the Islamic world

Papir i den islamske verden

På 700-tallet, det vil si 800 år eller mer etter at papiret hadde blitt oppfunnet, havnet kineserne i krig med Abbasid-kalifatet. Dette kalifatet var et storslagent arabisk og muslimsk rike med hovedsete i Bagdad. De knuste de kinesiske styrkene i slaget ved …
Chinese had invented the use of pulp and paper

Spredning av papirteknologien

Etter at kineserne hadde funnet opp bruken av papirmasse og papir, var de svært forsiktige og tilbakeholdne når det gjaldt å videreformidle det de hadde funnet ut. De prøvde rett og slett å holde denne finne teknologien skjult for verden slik at …
Sulfate process - making pulp to

Sulfatprosessen – slik blir papirmasse til

Sulfatprosessen, som litt forenklet også kan kalles kraftprosessen, er den prosessen som nå for tiden vanligvis brukes til å lage papirmasse. Denne papirmassen kan så brukes til å lage et utall papirprodukter av ymse slag. Sulfatprosessen er en kjemisk prosess som over …